Våra Tjänster inom Fastighets & Trädgårdsskötsel

Vår


Sandsopning efter vinterunderhåll – På våren utför vi sandsopning med maskin eller manuell sandsopning. Ni väljer när sopning sker.

Vårstädning – Vi utför vårstädning efter vintern.

Sommar


Gräsklippning – Regelbunden gräsklippning och trimning av gräset i anslutning till vägar osv. Rensning av ogräs,
Plantering – Vattning och plantering av blommor i rabatter och blomlådor.

Övriga tjänster – Anläggningstjänster som till exempel plattläggning, renovering av lekplatser, byte och lagning av kantsten, asfaltering osv.

Höst


Under höstkanten utför vi höststädning av området tar upp löv med maskin och lövblås, för att förbereda inför vintern.

Vinter


Vi utför snöröjning och sandning med moderna maskiner åt företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Vägar och cykelgångar snöröjes med mindre traktor. Framför portar handskottar vi. Vi kan även ombesörja utplacering och påfyllning av sandningslådor.

Trädgårdsskötsel & Snöröjning i Haninge & Stockholm

Trädgård och Plogtjänst i Söderort AB utför även hantverkstjänster och övriga arbeten som kan komma i fråga för fastighetsägare, med utgångspunkt från Haninge. Under vintertid, när vi har lågsäsong, har vi möjlighet att hjälpa till med de flesta underhållsarbeten som en fastighet kräver. Välkommen att kontakta oss hur vi kan hjälpa er med skötsel av er fastighet!